•  Παροχή εκτυπωτικών λύσεων που συμβάλλουν στην ενίσχυση της παραγωγικότητας και της μείωσης του λειτουργικού κόστους της σύγχρονης επιχείρησης.

 

 

 Επίσημος Αντιπρόσωπος σε Φωτοαντιγραφικά & προϊόντα Εκτύπωσης Ricoh , Toshiba & Oki